B.K.V. '94
Belgische Kattenliefhebbers Vereniging '94 vzw
Koning Albertstraat 15
B - 2610 Wilrijk
Rekeningnummer:  BE07 0013 3511 4666

AANMELDINGSFORMULIER

Ledenadministratie BKV '94
Ingrid Dierckx
Lode v. Berckenlaan 365/5
B - 2140 Antwerpen
tel.: +32 (0) 3 322 66 81 - Email: ingrid.dierckx@proximus.be

Klik hier voor de pdf versie van dit formulier. Deze kunt u desgewenst uitprinten.

Uw naam :
Adres Nr.:
Postcode 
Woonplaats :
Land :
Tel/Fax:
E-mail:
Website:
Bent u al eerder lid geweest van BKV'94?           ja nee

U geeft zich op als:

fokkerlid abonnee  gezinslid buitenlands lid
Opmerking 

Hoeveel katten heeft u?:

Korthaar katten
Halflanghaar katten
Langhaar katten
Huiskatten
Fokt u met deze katten?    ja nee
zo ja, welke rassen fokt u?
Heeft u al een catterynaam?     ja nee

Zo nee, geeft dan hier uw 
3 voorkeuren als u een cattery
 wenst te registreren

Zo ja, wat is uw catterynaam?
Bij welke vereniging is deze
geregistreerd?
Wilt u deze kosteloos laten
overschrijven naar BKV'94?
   ja nee
Bent u nog lid van een andere
vereniging? Zo ja, welke?
Wie bracht u op het idee
lid te worden van BKV '94?
Datum