Next show:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keurmeesters/ Judges

 

 

 

  • belgische vlag nederlandsevlag Nederlands
  • franse vlag Français
  • engelse vlag English
  • duitse vlag Deutch

Prijzen inschrijving

Leden

Niet leden

Catalogus (verplicht)

05.00 €

05.00 €

Per kat

20.00 €

23.00 €

Nest (min. 3 kittens 10-13w. - moederpoes gratis)

25.00 €

25.00 €

Huiskat

15.00 €

15.00 €

Buiten mededinging

15.00 €

15.00 €

Extra kooi

15.00 €

15.00 €

Vanaf de 4de Kat

18.00 €

18.00 €

 

BETALINGEN AAN DE INKOM VAN DE ZAAL
Breng uw bewijs van betaling mee !!!

+ 5.00 €

 

GEBRUIK VAN EIGEN KOOIEN
Indien exposanten inschrijven met eigen kooien is het verplicht de juiste afmetingen op te geven bij de inschrijving.
De prijsberekening voor deze kooien verloopt volgens onze eigen afmetingen (50x50x50).
Elke kat die u inschrijft geeft recht op 1 kooi van de club (nest = 2 kooien).
Een extra kooi zal dus 15 € kosten indien u deze wenst om meer plaats te kunnen hebben/innemen.

 

Enkele voorbeelden:

Een eigen kooi van 127 cm met 2 katten. Dit wordt dan 2x20 € + 15 euro voor extra kooi.(Leden)

Een eigen kooi van 127 cm met 2 katten. Dit wordt dan 2x23 € + 15 euro voor extra kooi.(Niet Leden)

 

Een eigen kooi van 127 cm met 1 kat. Dit wordt dan 1x20 € + 2x15 euro voor extra ruimte.( Leden)

Een eigen kooi van 127 cm met 1 kat. Dit wordt dan 1x23 € + 2x15 euro voor extra ruimte.( Niet Leden)

 

EIGEN KOOIEN ZULLEN IN EEN EIGEN RING WORDEN ONDERGEBRACHT. ENKEL BIJ UITZONDERING EN ALS HET UITKOMT MET HET ZAALPLAN KUNNEN HIER UITZONDERINGEN WORDEN VOOR TOEGESTAAN.

 

Vergewis u dus voor het inschrijven bij wie u in de ring wil zitten !

 
 

 

Internationale betalingen

IBAN: BE 46 001310696736
BIC: GEBABEBB

ONLINE INSCHRIJVEN KLIK HIER

 

 

 

Lid worden van BKV'94 ? klik het plaatje!!!

 

pccat

Prix d’inscription

Membres

Pas membres

Catalogue (obligatoire)

05.00 €

05.00 €

Par chat

20.00 €

23.00 €

Nid (minimum 3 chattons 10-13s. – mère  gratuite)

25.00 €

25.00 €

Chat domestique

15.00 €

15.00 €

Hors compétition

15.00 €

15.00 €

Cage supplémentaire

15.00 €

15.00 €

A partir du 4ième chat

18.00 €

18.00 €

PAIEMENT A L’ENTRÉE DE LA SALLE
Amenez votre reçu de paiement!!!

+ 05.00 €

Paiements

 BE 46 001310696736

Comment sont facturées les cages personnelles à nos expos ?

Les cages personnelles sont facturées selon la place nécessaire et le nombre de chats inscrits.
Chaque chat inscrit donne droit à une cage du club. (2 cages pour une portée).
Cette cage a une longueur de 50cm. (les 2 cages de la portée mesurent donc 2 x 50 cm).
1 chat correspond donc à 50 cm (la portée dans 2 cages correspond à 100 cm).
Une cage supplémentaire, donc 50 cm, coute €15 si vous souhaitez une cage supplémentaire pour avoir plus de place.

Quelques exemples.
Vous inscrivez 2 chats et vous possédez une cage personnelle de 120 cm.
Vous devrez payer 2 chats (2 x 50cm) et une cage supplémentaire (1 x 50cm) pour avoir une place de 150cm à l’expo.

Vous inscrivez 3 chats (3 x 50cm) et vous possédez une cage personnelle de 130 cm.
Vous devrez payer 3 chats et vous aurez également une place de 150 cm à l’expo.

Vous inscrivez 2 chats (2 x 50 cm) et une portée (1 x 100cm) et vous avez 2 cages personnelles de 80 cm.
Vous devrez payer 2 chats + 1 portée et vous aurez également une place de 200 cm à l’expo

 

Paiements internationaux


IBAN: BE 46 001310696736
BIC: GEBABEBB

Incription Online Clicquez içi

 

Devenir membre de BKV'94 ? Cliquez sur l’image!!!

 

pccat

Prices entries

Members

Not Members

Catalogue (mandatory)

05.00 €

05.00 €

Per cat

20.00 €

23.00 €

Litter (min. 3 kittens 10-13w. - mother cat free)

25.00 €

25.00 €

Household cat

15.00 €

15.00 €

Hors concours

15.00 €

15.00 €

Extra cage

15.00 €

15.00 €

From the 4th cat up

18.00 €

18.00 €

 

PAYMENTS AT THE ENTRANCE OF THE HALL
Bring your prove of payment !!!

+ 05.00 €

 

 

 

International payments

IBAN: BE 46 001310696736
BIC: GEBABEBB

Online Entry Form Click Here

 

 

 

Want to become a member of BKV'94 ? Click the picture !!!

 

pccat

Preise Meldungen

Mitglieder

Nicht Mitglieder

Katalog (verpflichtet)

05.00 €

05.00 €

Pro Katze

20.00 €

23.00 €

Wurf (min. 3 Kitten 10-13w. - Mutterkatze gratis)

25.00 €

25.00 €

Hauskatze

15.00 €

15.00 €

Außer Konkurenz

15.00 €

15.00 €

Extra Käfig

15.00 €

15.00 €

Ab der 4. Katze

18.00 €

18.00 €

 

BENUTZING VON DIE PERSÖNLICHEN KÄFIGEN

Wann man die persönliche Käfige benutz soll man die grösse mitteilen.

Die persönlichen Käfige werden berechnet nach den benötigten Platz und das Anzahl der gemeldeter Katzen.
Jede angemeldet Katze hat das Anrecht auf einen Käfig vom Verein. (2 Käfige für einen Wurf).
Der Käfig ist 50 cm lang (die 2 Käfige für den Wurf sind dann 2 x 50 cm lang).
1 Katze entspricht 50 cm (der Wurf mit 2 Käfigen entspricht 100 cm).
Ein Käfig mehr, von 50 cm, kostet €15 falls Sie mehr Platz wünschen.


PERSÖNLICHE KÄFIGEN WERDEN IN EIGENE RING EINGETEILT.

 

ZAHLUNGEN BEIM EINLASS
Bringen Sie den Zahlungsbeleg mit !!!

+ 05.00 €

 

 

 

Internationale Zahlungen

IBAN: BE 46 001310696736
BIC: GEBABEBB

Online Anmelden Hier Klicken

 

 

 

Mitglied werden bei BKV'94 ? Klicken Sie auf das Bild !!!

 

pccat