• nlbeNederlands
  • frFrançais
  • enEnglish
  • deDeutchs

BKV'94 geeft stambomen uit met 5 generaties.

 

* De termen en kleuren op de stambomen zijn in het Engels, zodat de stambomen over de hele wereld makkelijk te lezen zijn.
* Alle stambomen worden, voor zover mogelijk, gecontroleerd op genetische juistheid en correcte registratie.
* Wij bieden onze leden de mogelijkheid, tot het aanvragen van stambomen met een fokverbod.
* Wij bieden onze leden de mogelijkheid tot het plaatsen van de chipnummers op de stamboom.
* Onze stambomen worden door vrijwel alle verenigingen in binnen,- en buitenland erkend (ook Fifé!)
* Wij gebruiken géén codes, maar schrijven de kleuren voluit op de stamboom.
* Wij zetten de volledige titels op de stamboom en maken geen verschil tussen Fifé of non-Fifé titels.

 

U kunt weer online uw stamboomaanvragen doen.

aanvraag voor stambomen - online aanvraag voor stambomen


 

Het dekbewijs kunt u digitaal verzenden.
Klik daarvoor hier

Vragen m.b.t. het stamboek kunt u per e-mail stellen.
Klik daarvoor hier

 

Betalingen voor Lidgeld en of Catteryregistratie en Stamboomaanvragen:
Per overschrijving op rek. Nr.  001-3351146-66
BIC GEBABEBB / IBAN BE07 0013 3511 4666

 

Als u liever met reguliere post uw aanvragen wilt doen, kunt u hier de benodigde formulieren openen en printen.
Om deze formulieren te openen heeft u een acrobat reader nodig,

 

acrobat

 

gebruik desnoods de bovenstaande link om de gratis de software te downloaden.

 

stamboekreglement

aanvraag voor lidmaatschap en cattery aanvraag

dekbewijs

aanvraag voor stambomen

kampioensregistratie  1. BKV'94 établi des pédigrées avec la description de la descendance du chat sur 5 générations.


* Les termes et couleurs sur les pédigrées sont en Anglais, afin que les pédigrées puisse être lu au monde entier.
* Toutes les pédigrées sont contrôlés, dans la mesure du possible, sur la précision génétique et la registration correcte.
* Nous offrons la possibilité à nos membres de mentionner sur le pédigrée « pas pour élevage ».
* Nous offrons la possibilité à nos membres de mentionné le n° de chip sur le pédigrée.
* Nos pédigrées sont reconnus par presque toutes les associations nationales et internationales (aussi Fifé!)
* Nous n’utilisons pas de codes, mais mentionnons les couleurs en entier sur le pédigrée.
* Nous mentionnons les titres intégrales sur le pédigrée en nous ne faisons pas de différence entre titres Fifé et pas Fifé.

 

Pour demander votre pédigrée online.
Cliquez ici

Pour envoyer l’attestation de saillie digitalement.
Cliquez ici

Vos demandes concernant les pédigrées nous sont adressées par email.
Cliquez ici

 

Les paiements de membre, de la registration de la chatterie ou de la demande de pédigrée:
par virement sur le compte en banque N°  001-3351146-66
BIC GEBABEBB / IBAN BE07 0013 3511 4666

 

Si vous aimez faire vos demandes par courrier, vous trouvez ici en bas les formulaires à imprimer.

Pour ouvrir ces formulaires, vous avez besoin d’Acrobat Reader,

 utilisez le lien ici en haut pour faire un download gratuit du software.

Règlement de pédigrée

 

Demande de devenir membre et demande du nom de la chatterie

 

Attestation de saillie

 

Demande de pédigrée

 

Registration du championnat

 

Inhoud 3
Inhoud 4

Lid worden van BKV'94 ? klik op het plaatje!!!

To become member of BKV'94 ? Click on the picture !!!

Mitglied werden bei BKV'94 ? Klicken Sie auf das Bild !!!

Devenir membre de BKV'94 ? Cliquez sur l’image!!!

 

pccat pccat pccat pccat
benlvlagnl vlage vlagd vlagf